eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 11.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Parn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ru������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ne
Report z 11. ronka Prebdzania Katky 2011
Noris, 26.04.2011 (37949 pretan)

V sobotu a nedeu 16. a 17. apríla 2011 sa v rušovom depe v Košiciach uskutonil u 11. roník akcie známej pod názvom „Prebúdzanie Katky“. ia, Katka bola v tom ase na generálnej oprave v eskom Kolíne, take ju zastúpila jej mladšia dieselová sestra Danka – TU29.2003. Pozrite si fotoreportá z tejto víkendovej akcie.

Ako u býva zvykom, v sobotu idú mimoriadne vlaky ráno z Prešova, Slovenského Nového Mesta a Moldavy nad Bodvou do Košíc a po skonení akcie aj vlak z Košíc do Prešova. Všetky tieto vlaky boli vedené nostalgickými rušami, a niektoré zloené aj z nostalgických vozov.

Papagáj 477.013 na ele vlaku do Košíc v Prešove
Papagáj 477.013 na ele vlaku do Košíc v Prešove

Motorový rušen TU29.2003 (Danka) bol vyrobený v KD Praha pôvodne z rozchodom 1435 mm pod oznaením T211.0071 s výrobným íslom 4742. Do rušového depa v Košiciach bol odovzdaný 10. marca 1960. V apríli 1962 ho v OS Nymburk upravili pre rozchod 1000 mm. Ruše mal pôvodne vzduchom chladený motor Tatra 111 A, v roku 1983 prebehla rekonštrukcia v RD Vrútky a motor bol nahradený novším typom Tatra 930.1. V roku 1988, ke vstúpilo do platnosti nové znaenie HDV, dostal tento ruše íslo 701.953-2. Pohon rušov zabezpeuje spaovací motor, ktorý poháa cez vzduchom ovládanú spojku štvorstupovú plne synchronizovanú mechanickú prevodovku MYLIUS. Z tejto prevodovky, ktorá umouje i zmenu smeru ruša, sa prenáša výkon kbovými hriademi na dve nápravové prevodovky. Ovládanie je náronejšie a vyaduje si zrunos rušovodia. Generálna oprava tohto ruša bola dokonená v roku 2011, kde dostal okrem iného aj nový modrobiely lak1.

Danka TU29.2003 v Košickom depe
Danka TU29.2003 v Košickom depe

Danka TU29.2003 v Košickom depe
Danka TU29.2003 v Košickom depe

V sobotu ráno som vstával o osi skôr ako po iné víkendy. Uplynulé dva roky, na ktorých som sa zúastnil bolo pekné slnené poasie, no tohto roku poasie príliš neprialo. U ráno po prebudení bolo zamraené. No ani to ma neodradilo ís na stanicu do Prešova. Po príchode na stanicu bola pri prvom nástupišti pristavená súprava mimoriadneho vlaku do Košíc, pozostávajúca z piatich vozov a parného ruša 477.013 – Papagáj, ktorý ahal súpravu a motorového ruša T466.0254 – Pilštik, ktorý bol na postrku. Bolo krátko po 9:30 a vlak sa vybral na cestu do Košíc.

Pilštik T466.0254 na postrku vlaku do Košíc v Prešove
Pilštik T466.0254 na postrku vlaku do Košíc v Prešove

Po príchode do Košíc mi ešte zostávalo trocha asu do zaatia rušoparády, tak som dokumentoval stav v Košickej rotunde, kde sa pripravovali rušne na u spomínanú rušoparádu. Po príprave rušov u ni nebránilo tomu, aby sa rušoparáda mohla zaa. ia, tento roník bol chudobnejší na exponáty. Nezúastnili sa ani rušne z Poska, a nostalgický vlak MÁV dotiahol do Košického depa elektrický ruše a nie Nohábka ako tomu bolo po minulé roky. Taktie sa nezúastnili ani rušne elezninej spolonosti Cargo Slovakia. Po skonení rušoparády ešte organizátori pripravili pre návštevníkov nálety dvoch historických lietadiel na rušové depo.

Okuliarniky v rotunde
Okuliarniky v rotunde

Motorové vozne v rotunde
Okuliarniky v rotunde

Na rušoparáde sa zúastnili:

 • Parné rušne:

          - 477.013 – Papagáj (Poprad)

          - 422.0108 – Malý býek (Zvolen)

          - 498.104 – Albatros (Bratislava)

  Papagáj 477.013 na toni
  Papagáj 477.013 na toni

  Malý býek 422.0108 na toni
  Okuliarniky v rotunde

  Albatros 498.104 na toni
  Okuliarniky v rotunde

 • Motorové rušne:

          - T466.0254 – Pilštik (Poprad)

          - T478.3109 – Okuliarnik (Zvolen)

          - 754.054-5 – Vašo (Zvolen)

          - BN-60 (Zvolen)

          - TU29.2003 – Danka (Košice)

  Pilštik T466.0254 na toni
  Pilštik T466.0254 na toni

  Okuliarnik T478.3109 na toni
  Okuliarnik T478.3109 na toni

  Vašo 754.054-5 na toni
  Vašo 754.054-5 na toni

  BN-60
  BN-60 na toni

  Danka TU29.2003 na toni
  Danka TU29.2003 na toni

 • Motorové vozne:

          - 810.004-2 – Motorka (Humenné)

          - 811.027-2 – Motorka (Kraovany)

          - 812.044-6 – Motorka (Margecany)

          - M131.1125 – Magda (Haniska pri Košiciach)

          - M270.0042 – Vysáva (Poprad)

  Motorka 810.004-2 na toni
  Motorka 810.004-2 na toni

  Motorka 811.027-2 na toni
  Motorka 811.027-2 na toni

  Motorka 812.044-6 na toni
  Motorka 812.044-6 na toni

  Magda M131.1125 s prívesným vozom na toni
  Magda M131.1125 s prívesným vozom na toni

  Vysáva M270.0042 na toni
  Vysáva M270.0042 na toni

 • Okrem týchto rušov boli v depe vystavené:

          - 671.002-4/071/971.002-1 – Lucia (ilina)

          - 840.006-1 – Delfín (Poprad)

          - 813.021-3/913.021-2 (Košice) – Doprava medzi stanicou a RD

Nová poschodová elektrická jednotka 671.002-4/071/971.002-1 Lucia
Nová poschodová elektrická jednotka 671.002-4/071/971.002-1 Lucia v Košickom depe

Bageta 813.021-3/913.021-2 zabezpeovala dopravu medzi stanicou a RD
Bageta 813.021-3/913.021-2 zabezpeovala dopravu medzi stanicou a RD

Po skonení rušoparády u tradine prebiehala jazda dieselovej mašinky Danky s prívesným vozom v areáli rušnového depa. Ja som si po skonení poobzeral Košické depo. Celý as vládla v depe príjemná atmosféra, o sprievodný program sa postarala Dychová hudba Michaanka. V depe boli odstavené aj rušne s historickým lakom 350.004-8 (Hugo) a zamraená T478.1201. Okrem rušov boli v depe vystavené aj nové vozne ZSSK – vekopriestorový voze Bmpeer, voze so zdvíhacou plošinou pre imobilných cestujúcich Bdghmeer, reštaurané vozne WRRmeer a WRReer a salónny voze WGmeer.

Vystavený voze Bmpeer ZSSK
Pilštik T466.0254 na postrku vlaku do Košíc v Prešove

Hugo 350.004-8
Hugo 350.004-8

Súasou programu boli aj vyhliadkové jazdy motorového voza M131.1125 (Magda) rôznymi spojkami v okokolí Košíc. Pôvodne som mal v pláne sa ís previes, ale kvôli vysokému záujmu udí som sa nakoniec nepreviezol. V areáli depa si mohli taktie návštevníci pozrie rôzne výstavy: obrazy z prostredia eleznice – Emilián Cvengroš a iní, modely rušov trochu inak, iné modely – Ján Novák, historické elezniné exponáty a pozoruhodnosti, klasické elezniné modely a automobilových veteránov, detské kresby (eleznica oami detí) a ešte varenie bryndzových halušiek a pirohov.

Magda M131.1125 na vyhliadkovej jazde v okolí Košíc
Magda M131.1125 na vyhliadkovej jazde v okolí Košíc

Po zdokumentovaní rušov a vozov v RD Košice som sa vybral spä ku súprave mimoriadneho vlaku, ktorý pribline o 16:20 odišiel z rušnového depa smerom do Prešova. Po príchode do Prešova som ešte zdokumentoval posun Papagája a Pilštika a potom som sa pobral spokojne domov.

Nostalgický vlak z Margecian v Kostoanoch nad Hornádom
Nostalgický vlak z Margecian v Kostoanoch nad Hornádom

Na druhý de (nedea) som váhal i pôjdem znova do Košíc, no vaka krajšiemu poasiu ako v sobotu som sa rozhodol ís. Na programe boli nostalgické vlaky z Prešova a Margecian, ktoré pôjdu v úseku Kostoany nad Hornádom – Košice súbene. Na vlaku z Prešova bola taká istá súprava ako v sobotu a na vlaku z Margecian bol na ele parný rušen 422.0108 – Malý Býek so súpravou historických vozov a motorového voza M131.1125 – Magda. Ja som sa zviezol a do Košického depa, kde bol podobný program ako v sobotu. Po skonení programu som sa vydal na Košickú stanicu, kde som nastúpil na pravidelný osobný vlak do Prešova. To bola bodka za touto urite vydarenou víkendovou akciou.

V Košiciach
V Košiciach

Na záver chcem vyjadri poakovanie organizátorom aj spoluorganizátorom (ZSSK, SR, mesto Košice a ostatné organizácie) a všetkým klubom a spolkom za peknú a vydarenú akciu, ale hlavne zato, e sa starajú o vzácne historické rušne a vozne.

Fotografie a text: © Norbert Mondek

1 OLEXA Ladislav, REIPRICH Igor: Detská eleznica Košice, mesto Košice, 2006

Svisiace lnky:
Report z ruopardy 2015 (21.04.2015)
Report zo slvnostnho otvorenia vstavy 130 rokov Katky (08.05.2014)
Aprlov ruoparda, alebo Katka 2014 (30.04.2014)
Fotoreport z ruopardy Katka 2013 (25.04.2013)
Fotoreport z Katky 2012 (25.04.2012)
Prebdzanie Katky 2010 fotoreport z jubilejnho 10. ronka (27.04.2010)
Prebdzanie Katky 2009 - oslavy 125. vroia prevdzky parnho rua U 36.003 (28.04.2009)
Leto s Katkou III. zkorozchodn parn rue U 36.003 Katka (04.07.2008)
Leto s Katkou (2.) - po stopch zkorozchodnej trate
Gelnica - Mnek nad Hnilcom - Smolncka Huta (Smolnk)
(30.06.2008)
Leto s Katkou I. - Koick detsk zkokoajn eleznica
erme Alpinka (930)
(10.06.2008)


Home